Raspberry Pi Shutdown

sudo shutdown -h now
Advertisements